Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.     W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych  i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych olejeacet.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Acet inż. Alicja Jackowska

ul. Wybudowanie 8 

64-733 Drawsko 

woj. wielkopolskie 

Tel. +48 661 347 086

NIP: 7632048358

Administratorem danych osobowych jest partner biznesowy pocalunekzdrowia.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Pocałunek Zdrowia mgr inż. Iwona Kapusta

ul. Wybudowanie 8 

64-733 Drawsko 

woj. wielkopolskie 

Tel. +48 796 840 108

NIP: 7631965667

Firma PPH Pocałunek Zdrowia, a także PPH Acet są partnerami biznesowymi

2. System ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych           i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego            i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych
należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a olejeacet.pl jest szyfrowana 2048 bitowym kluczem. Dotyczy to zarówno kluczy kont, jak i kluczy certyfikatów.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy kupna sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT olejeacet.pl oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

I. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie    z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu  sprzedaży              i zaadresowania przesyłki
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez olejeacet.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
 • Inpost Express Sp. z o.o. , Wielicka 28, 30-552 Kraków (NIP:6793108059)
 • Kurier pocztex

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez olejeacet.pl.

olejeacet.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: 

1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach,
    przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank. („Bank”) w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet ((podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych ((podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym,       w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami ((podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) mBanka S.A.

b) Przelewy24

c) Paynow

d) przelew tradycyjny na konto PPH Acet 

mBank Polska 40 1140 2004 0000 3802 8175 3114

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności                       i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym,            a Bankiem.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

II. Marketing

W przypadku subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail i opcjonalnie numeru telefonu na który przesyłane będą informacje handlowe z olejeacet.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wysyłając wiadomość na adres sklep.acet@op.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się   w stopce każdego Newslettera.

III. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie
prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku
prawnego.

4. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są
automatycznie po wejściu na olejeacet.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta olejeacet.pl.

W ramach olejeacet.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są    w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są             w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach olejeacet.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach olejeacet.pl np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć   w zakresie uwierzytelniania w ramach olejeacet.pl
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych olejeacet.pl
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień                i personalizację interfejsu olejeacet.pl
 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z olejeacet.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
zakończeniu odwiedzin w olejeacet.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację   o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.I. olejeacet.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta  olejeacet.pl  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z olejeacet.pl. Dane te gromadzone są jedynie  w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na olejeacet.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji olejeacet.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

Olejeacet.pl korzysta z serwerów  NETIM z siedzibą we Wrocławiu (NIP 6121715847)                                    i oprogramowania sklepowego Word Press. Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

II. olejeacet.pl (cookies)

olejeacet.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia olejeacet.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.

olejeacet.pl wykorzystuje cookies do: 

 • zapamiętania zalogowania
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania na olejecet.pl
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania olejeacet.pl
 • personalizowania wyglądu olejeacet.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś         w sklepie, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi

III. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez olejeacet.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.

IV. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez olejeacet.pl oceny poprawności               i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.

V. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

olejeacet.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej olejeacet.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

olejeacet.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

olejeacet.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów olejeacet.pl 

olejeacet.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w olejeacet.pl linki do innych stron internetowych. 

olejeacet.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

6. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi

Danych Osobowych przekazywanie zabranych danych organom państwowym, olejeacet.pl dane takie udostępni. 

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi
podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony  i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

7. Zmiana polityki prywatności olejeacet.pl

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym olejeacet.pl nie ma obowiązku informować. 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres sklep.acet@op.pl 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz
prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 3. dostępu do danych osobowych
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych
 5. przenoszenia danych osobowych
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji,  a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

8. Kontakt

olejeacet.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila i numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail sklep.acet@op.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail sklep.acet@op.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

PPH Acet inż. Alicja Jackowska 

ul. Wybudowanie 8 

64-733 Drawsko 

NIP 7632048358

9. Partner biznesowy Firma PPH Pocałunek Zdrowia mgr inż. Iwona Kapusta

olejeacet ściśle współpracuje z firmą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Pocałunek Zdrowia mgr inż. Iwona Kapusta

ul. Wybudowanie 8 

64-733 Drawsko 

woj. wielkopolskie 

Tel. +48 796 840 108

NIP: 7631965667

Firma PPH Pocałunek Zdrowia, a także PPH Acet są partnerami biznesowymi w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, marketingu, reklamacji, zwrotów, korespondencji, Newslettera. Obie firmy przetwarzają Państwa dane tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

10.Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

  Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu Mailerlite. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

  Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

   

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

  Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych LH.pl. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

   

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi obsługi serwisu www

  Administrator w celu obsługi serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do danych wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub danych dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

   

  Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line

  W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność. Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

   

  Przekazanie danych osobowych – Usługi Księgowe

  W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe . Przekazanie tych danych reguluje Ustawa …. oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

   

  Przekazanie danych osobowych – Usługi Kurierskie

  W przypadku zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczyła transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.